foto1
"Słowa nie powinny być większe od czynów." H. Sienkiewicz
foto1
„Talent to tylko wielka cierpliwość.” Anatole France
foto1
„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.” M. Skłodowska
foto1
„Wykształcenie nie oznacza tego, ile się nauczyłeś, a nawet ile zapamiętałeś. To umiejętność rozróżniania, co wiesz, a czego nie.” A. France
foto1
„Niczego w życiu nie należy się bać. Należy to tylko zrozumieć” M. Skłodowska-Curie

+ 48 579 470 809
spkamienica@spkp.pl
+48 34 32 73 304

Szkoła Podstawowa

im. H. Sienkiewicza w Kamienicy PolskiejOFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Lp.

Przedmiot / Nazwa zajęć

Rodzaj zajęć

Nauczyciel

Dzień tygodnia

Godzina

lekcyjna

Klasa / Grupa

1

Edukacja wczesnoszkolna

dydaktyczno-wyrównawcze

Agnieszka Mosakowska

wtorek

5

2a

2

Edukacja wczesnoszkolna

dydaktyczno-wyrównawcze

Izabela Drapała

wtorek

5

2b

3

Edukacja wczesnoszkolna

dydaktyczno-wyrównawcze

Nina Kazimierczak

wtorek

5

2c

4

Edukacja wczesnoszkolna

dydaktyczno-wyrównawcze

Katarzyna Kołtun

środa

6

3a

5

Edukacja wczesnoszkolna

dydaktyczno-wyrównawcze

Magdalena Zajdel

wtorek

5

3b

6

Edukacja wczesnoszkolna

dydaktyczno-wyrównawcze

Anna Chłądzyńska

wtorek

5

1a

7

Edukacja wczesnoszkolna

dydaktyczno -wyrównawcze

Aleksandra Ludwikowska

poniedziałek

6

1b

8

Zajęcia rozwijające z  edukacji matematycznej

rozwijające

Katarzyna Kołtun

Magdalena Zajdel

czwartek

czwartek

5

5

3a

3b

9

Anna Chłądzyńska

czwartek

5

1a

10

Aleksandra Ludwikowska

piątek

5

1b

11

Zajęcia rozwijające z  edukacji przyrodniczej

rozwijające

Katarzyna Kołtun

piątek

5

1a

12

Magdalena Zajdel

piątek

5

3b

13

Język angielski

dydaktyczno-wyrównawcze

Aleksandra Durczak

poniedziałek co 2 tyg.

8

4a

środa co 2 tyg.

7

7c

14

Język angielski

dydaktyczno-wyrównawcze

Grażyna Gryl

poniedziałek

7

6ab

poniedziałek

8

8b

15

Język angielski

dydaktyczno-wyrównawcze

Anna Krakowian - Pilicka

środa

7

6c, 7ab, 8a

16

Język angielski

rozwijające zainteresowania

Grażyna Gryl

czwartek

5

2a

wtorek

8

7b

17

Język angielski

rozwijające zainteresowania

Aleksandra Durczak

piątek

5

2a

czwartek

5

2b

18

Język angielski

rozwijające zainteresowania

Anna Krakowian - Pilicka

piątek

7

8a

19

Język niemiecki

rozwijające

Elżbieta Grzyb

poniedziałek

8

7ab, 8ab

20

Język polski

dydaktyczno-wyrównawcze

Agnieszka Gołda

poniedziałek co 2 tyg.

7

7b, 8a

21

Język polski

dydaktyczno- wyrównawcze

Barbara Zawadzka

poniedziałek

7

4a, 7a

poniedziałek

8

8b

22

Język polski

dydaktyczno-wyrównawcze

Barbara Dobosz

wtorek co 2 tyg.

wtorek co 2 tyg.

6

6

5a

6ac

23

Język polski

dydaktyczno-wyrównawcze

Lilianna Nemsz

wtorek

6

6b

środa

7

5bc

24

Język polski

rozwijające zainteresowania

Barbara Dobosz

poniedziałek

6

6c

25

Język polski

rozwijające zainteresowania

Barbara Zawadzka

wtorek

8

7a

26

Dyskusyjny Klub Czytelniczy „Ja czytam!”

dydaktyczno-rozwijające

Barbara Zawadzka

poniedziałek

8

7a, 8b

27

Koło teatralne

koło

Agnieszka Gołda

Małgorzata Sowa

czwartek

8

4-8

28

Logopedia

zajęcia logopedyczne

Izabela Drapała

poniedziałek

6

2ab

czwartek

6, 7

1bc, 7b

piątek

6

3b, 5b

29

Logopedia

zajęcia logopedyczne

Anna Chłądzyńska

poniedziałek

6,7

3a, 6a

czwartek

6

4a/1a

30

Historia

dydaktyczno-wyrównawcze

Aneta Żak-Froch

czwartek

8

4a, 7ab, 8ab

31

Historia

dydaktyczno-wyrównawcze

Dorota Grzyb

poniedziałek

7

5abc, 6abc

32

Historia

rozwijające zainteresowania

Dorota Grzyb

piątek

6

6a

33

Historia

rozwijające zainteresowania

Aneta Żak-Froch

piątek

6

4a

34

Biologia, Przyroda

dydaktyczno-wyrównawcze

Żaneta Samul

czwartek co 2 tyg.

8

4a, 5abc, 6abc

35

Biologia

koło przedmiotowe

Żaneta Samul

czwartek co 2 tyg.

8

8a

36

Biologia

rozwijające zainteresowania

Żaneta Samul

piątek

6

5a

wtorek

7

8b

37

Chemia / Fizyka

koło przedmiotowe

Alicja Lewicka

środa

8

8ab

38

Fizyka

rozwijające zainteresowania

Alicja Lewicka

wtorek

8

8a

39

Geografia

dydaktyczno-wyrównawcze

Klaudia Krawczyk

środa

7

6abc, 7a, 8b

40

Geografia

rozwijające zainteresowania

Klaudia Krawczyk

środa

8

8a

41

Geografia

rozwijające zainteresowania

Anna Chruścicka

piątek

6

5b

42

Matematyka

dydaktyczno-wyrównawcze

Agata Dróżdż

wtorek co 3 tyg.

7

4a, 8b

8

8a

43

Matematyka

dydaktyczno-wyrównawcze

Anna Kocjan

środa

7

5ac

środa

8

7ab

44

Matematyka

dydaktyczno-wyrównawcze

Beata Gil

środa

6

6b

45

Matematyka

rozwijające zainteresowania

Agata Dróżdż

środa

8

8b

46

Matematyka

rozwijające zainteresowania

Anna Kocjan

piątek

6

5c

47

Matematyka

rozwijające zainteresowania

Beata Gil

środa

6

6b

48

Matematyka

koło przedmiotowe

Anna Kocjan

poniedziałek

8

7ab

49

Matematyka

koło przedmiotowe

Beata Gil

wtorek

7

5b, 6abc

50

Informatyka

koło przedmiotowe

Anna Chruścicka

piątek

7

5-8

51

Zespół instrumentalno-w.

koło

Adam Blachnicki

wtorek

7,8

3-7

52

Chór

koło

Adam Blachnicki

wtorek

5

1-3

53

Chór

koło

Adam Blachnicki

wtorek

6

4-8

54

Plastyka

warsztaty plastyczne

Edyta Kundzicz

czwartek

8

4-7

55

Szkolne Koło Caritas

koło

Agnieszka Szkop

wtorek

8

8ab

56

Koło szachowe

koło

Tomasz Morzyk

piątek

6,7

1-8

57

Zajęcia rekreacyjno – sportowe

 

Joanna Chłądzyńska

środa

7,8

5-6 dz.

58

Zajęcia rekreacyjno - sportowe

piłka ręczna

/siatkowa

Mariusz Zych

wtorek

6,8

4-6, 7-8

piątek

7,8

7-8

59

Zajęcia rekreacyjno - sportowe

koszykówka

Tomasz Morzyk

poniedziałek

8

7-8

poniedziałek

17.30-19.00

5-6

czwartek

7,8

wtorek

6,7

1-3

60

Basen - nauka pływania

pozalekcyjne

Tomasz Morzyk

piątek

15.00-19.00

3-8

61

Basen

pozalekcyjne

Joanna Chłądzyńska

piątek

15.00-19.00

3-8Copyright © 2021 Copyright SP Kamienica Polska Rights Reserved.